Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zoekt SPONSORS!

Om muziek op hoog niveau te kunnen uitvoeren is  geld nodig, soms veel geld! Wij doen dan ook een beroep op u om, als bedrijf, instelling of privépersoon, het Zeeuws-Vlaams Kamerkoorte willen steunen. Graag verwelkomen wij u als

VRIEND VAN HET ZEEUWS-VLAAMS KAMERKOOR
( voorheen Club van 100)

 

waarbij bedrijven/instellingen/privépersonen, jaarlijks een vast bedrag doneren. Voor een gift van € 50,- stellen wij 1 vrijkaart beschikbaar voor ons najaarsconcert en voor € 100,- krijgt u 2 vrijkaarten. U mag natuurlijk ook een ander bedrag schenken. Wij vermelden de naam van onze sponsoren  in onze programmaboekjes en zullen ook bij  concerten aandacht  schenken aan onze sponsors. Slechts door de steun van derden is het mogelijk om muziek op hoog  niveau te kunnen waarborgen.

U maakt ons erg blij als u zich aanmeldt als “Vriend van het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor”, en uw bijdrage stort op rekening  NL65RABO0101245351  t.n.v. Zeeuws-Vlaams Kamerkoor, onder vermelding van “sponsoring”.

Voor nadere informatie en verdere mogelijkheden houden wij ons graag beschikbaar.

J. Neeteson, voorzitter Zeeuws-Vlaams Kamerkoor© 2019 Zeeuws-Vlaams Kamerkoor - Realisatie: René Visser