Najaarsconcert 2016

Zondag 30 oktober 2016
St. Baafskerk, Aardenburg
16.00 uur, entree €20,-

Na het concert is er voor alle bezoekers en deelnemers een receptie.
Evenals vorig jaar kunt u daarna genieten van een WALKING DINNER.
(aanvang +/- 18.30)

BESTEL KAARTEN

Het najaarsconcert van het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor, met medewerking van een viertal solisten en een barokensemble,  staat geheel in het teken van de Italiaanse componist Antonio Caldara (1670 – 1736).

Solisten:
Sarah Peire
, sopraan
Martina van Westen, alt
Georgi Sztojanov, tenor
Rober Brouwer, bas

Marcel van Westen, algehele leiding

Uitgevoerd worden:
Magnificat
Salve Regina
Crucifixus (16-stemmig)

Stabat Mater
Missa Quia mihi et tibi
Enkele korte werken van tijdgenoten van Caldara

Caldara was zoon van een violist. Op jonge leeftijd werd hij koorzanger bij San Marco in Venetië, waar hij verschillende instrumenten leerde bespelen, vermoedelijk met Giovanni Legrenzi als leermeester. In 1699 verhuisde hij naar Mantua, waar hij kapelmeester werd bij Karel IV, de hertog van Mantua. In 1707 verhuisde Caldara naar Barcelona, waar hij huiscomponist werd van de Spaanse troonpretendent Karel van Oostenrijk, die een koninklijke hofhuishouding had in Barcelona. Daar schreef hij de allereerste Italiaanse opera's die in Spanje werden uitgevoerd. Later verhuisde hij naar Rome, waar hij kapelmeester werd. In 1716 bekleedde hij een soortgelijke functie in Wenen aan het Keizerlijk Hof waar hij in dienst was bij de Habsburgers. Hij bleef in Wenen tot aan zijn dood.
Hij werd zeer hoog geacht, en zijn muziek werd zeer gewaardeerd door componisten als
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Telemann en Joseph Haydn.

In de muziek van Caldara klinkt veel door van componisten uit zijn tijd, maar ze heeft zeker een eigen gezicht en karakter. Kleurrijke en veelzijdige composities waar het strenge doch ook speelse contrapunt van de oude meesters in terug te vinden is, waar de creativiteit qua melodie geen einde lijkt te kennen en de harmonie je steeds weer voor verassend nieuwe wendingen stelt.

Caldara verdient, ook 280 jaar na zijn overlijden, alle lof en aandacht. Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zal dit componistenportret met plezier en genoegen voor u verklanken.© 2024 Zeeuws-Vlaams Kamerkoor - Realisatie: René Visser